Lekcja 9

CSS

Wygląd aplikacji, jej estetyka, to ważna składowa produktu końcowego. Chcemy uzyskiwać potrzebne efekty szybko, jednocześnie zachowując zasady pisania dobrego kodu.

I. Przygotowanie pliku .fxml


Zadanie 0

Elementy widoku zapisujemy w pliku .xml (dla potrzeb JavaFX plik przyjmuje rozszerzenie .fxml, ale to tylko kosmetyka).

Zapisz go w swoim IDE w tym katalogu, gdzie trzymasz pliki źródłowe (.java) o nazwie LoginWindow.fxml.<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.PasswordField?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.text.Text?>

<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<GridPane alignment="center"
      hgap="10" vgap="10"
      maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity"
      minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
      prefHeight="275.0" prefWidth="450.0"
      xmlns="http://javafx.com/javafx/9"
      xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1">

  <padding>
    <Insets bottom="10" left="25" right="25" top="25" />
  </padding>
  
  <Text
    text="Witamy"
    GridPane.columnIndex="0"
    GridPane.columnSpan="2"
    GridPane.rowIndex="0" />

  <Label
    text="Nazwa użytkownika PJATK:"
    GridPane.columnIndex="0"
    GridPane.rowIndex="1" />

  <TextField
    GridPane.columnIndex="1"
    GridPane.rowIndex="1" />

  <Label
    text="Hasło:"
    GridPane.columnIndex="0"
    GridPane.rowIndex="2" />

  <PasswordField
    GridPane.columnIndex="1"
    GridPane.rowIndex="2" />

  <HBox spacing="10" alignment="bottom_right"
      GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4">
    <Button text="Logowanie" />
  </HBox>

</GridPane>
Zadanie 1

Uruchomienie aplikacji w JavaFX odbywa się bez metody main! Ona jest, ale jest dostarczana przez rozszerzenie klasy Application.

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

  public void start(Stage stage) throws Exception {
    // Ładujemy plik zasobu, który reprezentuje nasze okno
    Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("LoginWindow.fxml"));

    // Przyjmijmy, że Scene to pewne przybliżenie JFrame ze Swinga
    // Scene w JavaFX odpowiada za treść
    // Podajemy treść (root), szerokość (450) i wysokość (275)
    Scene scene = new Scene(root, 450, 275);

    // Ustawiamy tytuł głównego okna
    stage.setTitle("Logowanie do PJATK");
    // Przekazujemy scenę do okna
    stage.setScene(scene);
    // Gdy wszystko gotowe, można serwować
    stage.show();
  }

}

II. Pliki CSS


Zadanie 2

Aktualnie aplikacja nie nadaje się na pokazanie światu. Aby nadać formatowanie będziemy korzystać z reguł zebranych w pliku Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS).

Zapisz poniższy kod do pliku "style.css", a następnie uruchom aplikację.


/* W css działają tylko komentarze zapisane w ten sposób */

/* "Dla każdego elementu Text:" */
Text {
  /* klucz: wartość; */
  -fx-font: 25px Tahoma;  /* Ustawiamy font Tahoma wysokości 25px */
  -fx-fill: rgb(20,20,20); /* Zmieniamy kolor na ciemny, ale nie czarny */
  -fx-stroke: black;    /* Niech obramowanie będzie czarne, */
  -fx-stroke-width: 2;   /* a grubość obramowania to 2px (pixele) */
}
Zadanie 3

Dodaj wartość do GridPane w pliku fxml, aby ten zaczął wyświetlać stylowanie.


<GridPane alignment="center"
  hgap="10" vgap="10"
  maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity"
  minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
  prefHeight="275.0" prefWidth="450.0"
  xmlns="http://javafx.com/javafx/9"
  xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
  stylesheets="@style.css">
        
Zadanie 4

Nadaj styl etykietom formularza (Label).

III. O klasach raz jeszcze


Klasa w CSS to zbiór reguł o przypisanej arbitralnie nazwie. Możemy taką nazwę przypisać dowolnemu elementowi, pomijając jego typ./* Kropka przed nazwą tworzy klasę */
.Zatwierdzenie {

  -fx-background-color: 
    #000000,
    linear-gradient(#7ebcea, #2f4b8f),
    linear-gradient(#426ab7, #263e75),
    linear-gradient(#395cab, #223768);
  -fx-background-insets: 0,1,2,3;
  -fx-background-radius: 3,2,2,2;
  -fx-padding: 12 30 12 30;
  -fx-text-fill: white;
  -fx-font-size: 12px;

}

Nazwę klasy należy przypisać określonemu elementowi.


<Button text="Logowanie" styleClass="Zatwierdzenie" />

Wskazówka: Klasa może mieć inne reguły dla różnych elementów.


Button.Zatwierdzenie {
  /* Reguły dla przycisku z klasą zatwierdzenie */
}
Text.Zatwierdzenie {
  /* Reguły dla tekstu z klasą zatwierdzenie */
}
Zadanie 5

Zaproponuj stylowanie dla okien przygotowanych na poprzednich zajęciach.