Lekcja 7

Projekt I

Należy stworzyć aplikację, która składa się z 2 części:

Moduł rysowania

Moduł składa się z okna głównego, na którym generowane są elementy stanowiące podstawowe kształty (elipsy, prostokąty, trójkąty itd.) w różnych kolorach, położeniach oraz rozmiarach.

Co stały interwał czasu na oknie dorysowywany jest nowy element, którego wartości są pseudolosowe. Element musi mieć taki rozmiar, pozycję, aby zmieścić się w oknie.

Zmiana rozmiaru okna w trakcie działania programu sprawia, że skalują się wyświetlane elementy.

Program ma zapisywać informacje o wygenerowanych kształtach do pliku.

Moduł wyświetlania

Składa się z okna, które pobiera informacje o kształtach z pliku, a następnie rysuje je na ekranie. Powstały obraz musi być taki sam, jak ten wygenerowanych przez moduł rysowania.

Zmiana rozmiaru okna w trakcie działania programu sprawia, że skalują się wyświetlane elementy.

Dodatkowy opis

Moduły rozumie się jako dwie składowe aplikacji, nie implikuje to konieczności zastosowania modułów czy pakietów dostępnych dla języka java.

Format zapisu do pliku jest ustalany przez studenta. Nie wolno użyć klas z obrębu "Object Streams".

Ocenianie

Na końcową ocenę składają się:

  • Kompilacja (brak oznacza wyzerowanie)
  • Czystość kodu
  • Płynność działania aplikacji
  • Jakość mechanik użytych dostępu do pliku
  • Rozwiązanie problemu wielowątkowości
  • Odpowiedź na pytania w trakcie obrony
  • Umiejętność modyfikacji kodu w trakcie obrony
  • Liczba różnorodnych kształtów (min. 3).
  • Terminowość (termin późniejszy w postaci kolejnych zajęć / zjazdu oznacza redukcję oceny do max. 60%)