Lekcja 6

Rekurencja

Teoria

Fraktal to twór geometryczny, który trudno opisać używając kształtów geometrycznych.

Ma taką cechę, że powtarza sam siebie, ale w coraz mniejszej skali.

Praktyka

Aby stworzyć drzewo, chmury, krajobraz, układ krążenia, często generuje się model w oparciu o wybrane przez artystę parametry.

Gotowy model trafia do gry, filmu.

Rady
 • Najczęściej wystarczy wykorzystać rekurencję.
 • Uzyskane efekty są ciekawym elementem graficznym.

I. Ćwiczenia z rekurancji


Zadanie 0

Przeanalizuj przykładowe użycie rekurencji:

class Recursion {

  static int sum(int a, int b) {
    if (b == 0) return a;
    return sum(++a, --b);
  }

  static void times(int i) {
    if (i == 0) return;
    System.out.println("i: " + i);
    times(--i);
  }

  public static void main(String[] args) {
    
    // Dodawanie dwóch liczb
    System.out.println(sum(6, 9));
    
    // Iteracja bez pętli
    times(10);
  
  }
}
Zadanie 1

Napisz program, który wyliczy sumę elementów w jednowymiarowej tablicy (koniecznie z rekurencją).

Podpowiedź: int array_sum(int[ ] tab, int i) { }.

II. Rysowanie drzewa


Poniższy kod rysuje jedną, lewą gałązkę drzewa.
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
      new TreeFrame();
    });
  }
}

class TreeFrame extends JFrame {

  public TreeFrame() {
    setSize(new Dimension(1024, 768));
    setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
  }

  public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    // Punkt startowy
    int xFrom = 512;
    int yFrom = 768;
    // Długość gałęzi
    int radius = 100;
    // Początkowy kąt
    double angle = Math.PI;

    // Rysowanie
    draw(g, xFrom, yFrom, radius, angle);
  }

  private void draw(Graphics g, int xFrom, int yFrom, double radius, double angle) {

    double deltaAngle = 0.25;

    double leftEndX = xFrom + Math.sin(angle + deltaAngle)*radius;
    double leftEndY = yFrom + Math.cos(angle + deltaAngle)*radius;

    g.setColor(Color.BLACK);
    g.drawLine(xFrom, yFrom, (int)leftEndX, (int)leftEndY);
  }
}
Zadanie 1

Niech program zacznie rysować prawą gałązkę.

Zadanie 2

Spraw, używając rekurencji, aby metoda draw zaczęła wywoływać się rekurencyjnie.

Jej zadaniem jest narysować drzewo o zadanej ilości poziomów gałęzi.

Efekt powinien być zbliżony do tego poniżej.

Drzewo fraktalne rysowane w swingu
Zadanie 3

Zmodyfikuj kod tworzonego drzewa, aby program rysował drzewko bonsai. W tym celu:

 • Nadawaj liniom różne grubości
 • Zmieniaj długości gałązek kolejnych poziomów
 • Modyfikuj wartości kolejnych kątów, długości, o wartość pseudolosową.
 • Dodaj kolorowanie
 • Zmień tło
 • (opcjonalnie) Jeśli chcesz utworzyć animację, możesz opóźniać dodawanie kolejnych gałęzi przez Thread.sleep.
Zadanie 4 (Ciekawostka)

Niech program, który rysuje trójkąt Sierpińskiego.