Lekcja 15

Projekt II

Należy stworzyć aplikację, która pozwoli układać puzzle:

Opis okien

Pierwsze okno: Menu główne, pozwala rozpocząć rozgrywkę.

Okno gry: dzielimy okno na siatkę prostokątów (m×n). Jeden prostokąt pozostaje pusty, a reszta zostaje wypełniona fragmentami zdjęcia. Użytkownik może zamieniać położenie puzzli w taki sposób, że można zamienić sąsiadujący prostokąt z pustym polem (można to zrobić na przyciski, naciśnięcie klawisza etc.). Okno posiada zegar, który liczy czas od rozpoczęcia układania. Uwaga: aby projekt był na najwyższą ocenę, program musi sam ciąć bazowe zdjęcie na mniejsze.

Okno z uzyskanymi czasami z poprzednich gier (czasy są zapisywane do pliku).

Ocenianie

Na końcową ocenę składają się:

  • Kompilacja (brak oznacza wyzerowanie)
  • Czystość kodu
  • Płynność działania aplikacji
  • Jakość mechanik użytych dostępu do pliku
  • Rozwiązanie problemu wielowątkowości
  • Odpowiedź na pytania w trakcie obrony
  • Umiejętność modyfikacji kodu w trakcie obrony
  • Terminowość (termin późniejszy w postaci kolejnych zajęć / zjazdu oznacza redukcję oceny do max. 60%)
  • Wykorzystanie JavaFx

Zmiana tematu

Student ma prawo zmienić temat, o ile wcześniej przedstawi swoją propozycję osobie, z którą ma ćwiczenia, a ta go zaakceptuje.

Nowo wybrane zadanie musi być tego samego rzędu trudności, co zadanie dla wszystkich. Powinno wykorzystywać podobną ilość JavaFx.