Lekcja 13

Wątki II

Dowiązywanie wartości to mechanika, która pozwala na szybkie programowanie zależności w widokach. Dziś połączymy to z wykorzystaniem klas obsługujące współbieżność w ramach JavaFX.

I. Dowiązywanie wartości


Zadanie 0

Chcemy pokazać tekst w Label, który jest wpisany w TextField. Nie użyjemy ani zdarzeń, ani przycisku.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>

<AnchorPane
  prefHeight="160.0"
  prefWidth="644.0"
  xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.121"
  xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
  fx:controller="sample.Controller">

  <TextField
    fx:id="textField"
    layoutX="14.0"
    layoutY="14.0" />

  <Label
    fx:id="label"
    layoutX="195.0"
    layoutY="19.0" />

</AnchorPane>


import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;

public class Controller {

  @FXML
  private TextField textField;

  @FXML
  private Label label;

  public void initialize() {
    label.textProperty().bind(textField.textProperty());
  }

}
            
          

Uruchom kod, zwróć uwagę na użycie bind. Co do czego jest łączone? Czy można odwrócić napis?

Zadanie 1 (do domu, do przećwiczenia, nie na ocenę)

Napisz aplikację, która wykorzysta binding w ten sposób, aby:

 • tylko za pomocą suwaków
 • pozwala na zmianę położenia punktu startu i końca linii (Linia jako javafx.scene.shape.Line)
Zadanie na dowiązania

II. Przygotowanie sceny


Zadanie 2

Przygotuj widok w swojej aplikacji:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ProgressBar?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.text.Text?>

<AnchorPane
  xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
  prefHeight="196.0"
  prefWidth="969.0"
  xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.121"
  fx:controller="Controller">

  <Text
    fx:id="name"
    layoutX="27.0"
    layoutY="43.0"
    strokeType="OUTSIDE"
    strokeWidth="0.0"
    text="Postęp"
    wrappingWidth="210" />
  
  <ProgressBar
    fx:id="progress"
    layoutX="25.0"
    layoutY="126.0"
    prefHeight="20.0"
    prefWidth="958.0"
    progress="0.0"
    AnchorPane.leftAnchor="25.0"
    AnchorPane.rightAnchor="25.0" />

</AnchorPane>
Zadanie 3

Klasa Task pozwala nam na stworzenie takiego zadania, które będzie wykonane raz (nie można wznowić). Takie opakowanie sprawia, że JavaFX może synchronizować swoją pracę.


import javafx.concurrent.Task;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.ProgressBar;
import javafx.scene.text.Text;

public class Controller {

  // Słowo kluczowe final sprawia,
  // że nie można zmienić wartości zmiennej.
  public static final int VALUTE_TO_COMPLETE = 1000;

  @FXML
  private Text name;

  @FXML
  private ProgressBar progress;

  @FXML
  public void initialize() {

    // Tworzymy zadanie
    Task progressTask = new Task() {
      @Override
      protected Integer call() throws Exception {
        int value = 0;
        while (value < VALUTE_TO_COMPLETE) {
          value++;
          updateMessage("Osiągnięta wartość: " + value);
          updateProgress(value, VALUTE_TO_COMPLETE);
          Thread.sleep(100);
        }
        return value;
      }
    };

    // Dowiązujemy wartości
    progress.progressProperty().bind(progressTask.progressProperty());
    name.textProperty().bind(progressTask.messageProperty());

    // Uruchamiamy
    Thread thread = new Thread(progressTask);
    thread.setDaemon(true);
    thread.start();

  }

}

Uruchom kod, a następnie przenanalizuj.

III. Zatrzymanie zadania, gdy tego chcemy


Zadanie 4

Przygotuj widok w swojej aplikacji:


<Button
  layoutX="712.0"
  layoutY="25.0"
  minHeight="77.0"
  minWidth="238.0"
  mnemonicParsing="false"
  onAction="#stop"
  prefHeight="77.0"
  prefWidth="238.0"
  text="Zatrzymaj" />
Zadanie 5

Klasa Task pozwala na sprawdzenie, czy nasze zadanie nie osiągnęło stanu "Zakończone" (Cancelled). W takim wypadku, musimy zakończyć dalsze obliczenia. Nie możemy jednak zapomnieć, że musimy skończyć, gdy tylko osiągnięmy wartość maksymalną.// Sprawdzamy w pętli, czy nasze zadanie nie zostało
// z zewnątrz przerwane
Task<Integer> progressTask = new Task<Integer>() {
  @Override
  protected Integer call() throws Exception {
    int value = 0;
    while (!isCancelled()) {
      value++;
      updateMessage("Osiągnięta wartość: " + value);
      updateProgress(value, VALUTE_TO_COMPLETE);
      Thread.sleep(100);
      if (value >= VALUTE_TO_COMPLETE) return value;
    }
    return value;
  }
};

// Dodajemy metodę, która po zatrzyma nam task.
@FXML
public void stop() {
  progressTask.cancel();
}

Przeanalizuj przedstawiony kod. Skopiuj 3 fragmenty kodu tak, aby dało radę wymusić zakończenie zadania. Pamiętaj o widoczności zmiennych.

Zadanie 6

Napisz aplikację "Boom", która składa się z:

 • Licznika czasu, który pokazuje pozostały czas
 • Postępującego paska postępu
 • Łamigłówki, którą trzeba złamać.

Jeśli użytkownik rozwiąże problem, to odliczanie zatrzymuje się.

Przykład: aplikacja losuje liczbę z dowolnego zakresu. Użytkownik ma za zadanie ją zgadnąć. Jeśli użytkownik spróbuje podać wartość i mu się nie uda, to aplikacja pokaże mu komunikat "za mało" albo "za dużo".