Lekcja 0

Wprowadzenie do obiektowości

Na pierwszych zajęciach utrwalimy wiedzę z przedmiotu PPJ. Zwrócimy uwagę na te elementy, bez których trudno będzie zrobić coś ciekawego na przedmiocie GUI.

Zadanie 0
Sprawdź, na ile pamiętasz materiał z Javy.
Przy każdym zagadnieniu znajduje się odnośnik do materiału do powtórki.
Zadanie 1

Zadanie na dziś: Nie zmieniając zawartości metody main spraw, aby poniższy kod wykonał się poprawnie.

Uwaga: klasa Subject może odwołać się do zbioru studentów (np. tablicy). Dodawanie studentów do tego zbioru może grozić przepełnieniem, co podnosi wyjątek.


public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    
    Person p1 = new Person("Jan", 50);
    Student s1 = new Student("Jasiek", 20);
    Person p3 = (Person)s1;
    
    p1.sayHelloTo(p3); //Hi Jasiek!
    p3.sayHelloTo(p1); //Hi Jan!
    
    Subject s = new Subject("GUI");
    s.setTeacher(p1);
    
    try {
      s.addStudent(s1);
    } catch(TooManyStudentsException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    System.out.println(s); //GUI, teacher: Jan, students: Jasiek
    
  }
}