Przewodnik

Kompletny kurs GUI

Programowanie aplikacji desktopowych

Java Programming Logo

Zasady zaliczenia

Na ocenę końcową składają się:

  1. Kolokwium z programowania obiektowego (35%)
  2. Projekt 0 z grafiki komputerowej (30%)
  3. Projekt 1 z JavaFX (35%)

Należy uzyskać co najmniej 50% z każdej składowej.

Zgodnie z regulaminem uczelni, student może opuścić co najwyżej 15% wszystkich zajęć.

Oddawanie projektów

  • Projekt jest pracą indywidualną.
  • Projekt należy obronić przed wyznaczonym terminem. W czasie obrony dydaktyk ma prawo zapytać o teoretyczne podstawy stojące za wykorzystanymi przez studenta mechanizmami. Ponadto student może zostać poproszony o modyfikację kodu. Brak prawidłowej odpowiedzi lub niezmodyfikowanie kodu oznacza wyzerowanie punktacji.
  • Student ma prawo prowadzić dyskusję o swoim rozwiązaniu z innymi studentami, lecz musi wykonać projekt w pełni samodzielnie.
  • Można posługiwać się dowolną literaturą / źródłami, o ile zostanie utworzony odnośnik do wybranej pozycji.
  • Każdy projekt, który został uznany za plagiat, zostaje wyzerowany i nie ma możliwości poprawy.

Drabinka ocen

Ocena Procent
5 91-100
4+ 81-90
4 71-80
3+ 61-70
3 51-60
2 0-50