Wszystkie ćwiczenia


Kolokwium II

Zbiór pytań z teorii

0: Dlaczego w C++ potrzebujemy destruktora? Jak go zapisać w klasie?
1: Dlaczego po słowie kluczowym "this" nie piszemy kropki? Czego używamy i dlaczego?
2: Na czym polega podział na plik nagłówkowy i implementacyjny? Co w sobie zawierają?
3: Jak działa dziedziczenie w C++? Co je wyróżnia?
4: Czym jest std::vector?
5: Czym jest ::iterator?
6: Jak działa "<<" na std::cout? Jak został zaimplementowany?
7: Omów rodzaje smart poitners.
8: Kim jest Bjarne Stroustrup?
9: Kim jest Jan Bielecki?