Wszystkie ćwiczenia


Kolokwium I

Zbiór pytań z teorii

0: Jaką wartość przyjmie zmienna x typu int, jeśli nie zainicjujemy jej wartości? Dlaczego?
1: Jak działa #define? Do czego można go użyć?
2: Czym różni się unia od struktury? W czym są podobne?
3: Czym jest przestrzeń nazw? Gdzie się ich używa? W jakim celu?
4: Na co może pokazać wskaźnik?
5: Jak utworzyć tablicę danej struktury?
6: Jak pobrać adres w pamięci pewnej zmiennej?
7: Jak przekazać funkcję jako parametr? Nie chcemy tworzyć osobnej metody.
8: Dlaczego trzeba ustawić ziarno losowania?
9: W jaki sposób działa #include?
10: Jak można odwołać się do elementu tablicy bez użycia nawiasów kwadratowych?
11: Czym jest “->”? Co jest poprzednikiem? Co jest następnikiem?
12: Opisz budowę napisu w C (char*).
13: Czym są słowa kluczowe new oraz delete?
14: Co można powiedzieć o funkcji F, jeśli znajdziemy taki zapis: F()(3)?
15: Jaką wartość przyjmie zmienna x typu int, jeśli nie zainicjujemy jej wartości? Dlaczego?
16: Z czego musi składać się każdy program w C++?
17: Ile pamięci potrzebuję, żeby zamienić miejscami dwa wiersze dwuwymiarowej tablicy dynamicznej?
18: W pewnym kodzie znaleziono zapis: “**x”. Czy może być x?
19: Czy do warunku w if-ie mogę wpisać wartość liczbową zamiast logicznej? Jak będzie zachowywał się program?