Wszystkie ćwiczenia


Ćwiczenia 7

OOP

Klasy i obiekty

Zadanie 0

Wskaż nowe elementy języka.


#include <cmath>

class Square
{
  private:
    int length;
  public:
    Square();
    Square(int);
    double diagonal();
};

Square::Square()
{
  length = 1;
}

Square::Square(int length)
{
  this->length = length;
}

double Square::diagonal()
{
  return length * std::sqrt(2);
}

int main()
{
  Square s;
  std::cout << s.diagonal();
}
Zadanie 1

Napisz klasę zgodnie z podaną specyfikacją.


Pojedynczny schemat UML dla klasy Car
Zadanie 2

Stwórz klasę "Student_group", która będzie trzymała tablicę struktur typu "Student". Wiedząc, że student nie może należeć do kilku grup studenckich, napisz właściwy destructor.


#include <iostream>

class A
{
  private:
    int *p;
  public:
    A();
    ~A();
};

A::A()
{
  this->p = new int[100];
}

A::~A()
{
  delete[] this->p;
}
Zadanie 3

Utwórz klasę "Student_group_with_tutor"

 1. Zastosuj dziedziczenie
 2. Wzbogadać klasę o string, który będzie reprezentował nazwisko nauczyciela.
 3. Spraw, aby pamięć była dobrze zwalniana.

#include <iostream>

class A
{
  public:
    int value;
};
class B: public A
{

};

int main() {
  B* b = new B();
  b->value = 10;
  std::cout << b->value;
  delete b;
}

  
Zadanie 4

Utwórz klasę "Faculty_student_group"

 1. Zastosuj dziedziczenie
 2. Wzbogadać klasę o enum, którego rolą będzie zapisanie specjalizacji.
 3. Zastosuj nową składnie dla przypisywania pól dla konstruktora.
 4. Spraw, aby pamięć była dobrze zwalniana.

#include <iostream>

class A
{
  private:
    int value;
  public:
    A(int);
};

A::A(int v) : value(v) {}