Wszystkie ćwiczenia


Ćwiczenia 6

Wskaźniki na wskaźniki


// Tworzenie tablicy 2-wymiarowej o rozmiarach H×W
int **ary = new int*[H];
for(int i = 0; i < H; ++i) {
    ary[i] = new int[W];
}

// todo: operacje na tablicach

// Czyszczenie pamięci
for(int i = 0; i < H; ++i) {
    delete[] ary[i];
}
delete[] ary; 
Zadanie 0

Stwórz tablicę dwuwymiarową o rozmiarach podanych przez użytkownika. Niech wartość elementu tablicy będzie równa sumie indeksu kolumn oraz indeksu wiersza.

Zadanie 1

Napiszę metodę, która będzie wyświetlać tablicę dwuwymiarową.

Zadanie 2

Napisz metodę, która będzie zamieniać ze sobą dwa wiersze, ale aby to zrobić, nie będzie przepisywać wartości liczbowych komórkom tablicy.

Zadanie 3

Napisz metodę, która utworzy tablicę wymiaru x, gdzie 1<x<2. Jest to tablica, gdzie modyfikując jedną kolumnę, będziemy jednocześnie zmieniać wartość w drugiej kolumnie.

Zadanie 4

Napisz metodę, która będzie losowała wartości tablicy n-elementowej z zadanego przedziału bez powtórzeń.

Zadanie 5

Napisz metodę, która przyjmie const char*, a zwróci tablicę wyrazów zawartą w napisie.