Wszystkie ćwiczenia


Ćwiczenia 4

Wskaźniki do napisów

Zadanie 0

Stwórz zmienną typu char*. Następnie wyświetl tekst na ekranie.


#include <iostream>
#include <cstring>

int main()
{
  // najprostsze przypisanie tekstu
  char *c = "ala ma kota";

  // nowsze, zgodne ze standardem
  char *cc = new char[100];
  strcpy(cc, "ala ma kota");

  // todo: wyświetlić tekst

  delete[] c;
  delete[] cc;
}
Zadanie 1

Napisz metodę, która przyjmie wskaźnik na tekst i zwróci jego długość.

Zadanie 2

Napisz metodę, która przyjmie wskaźnik na tekst i zwróci wskaźnik do utworzonej kopii.

Zadanie 3

Stwórz metodę, która sprawdzi, czy napis jest palindromem.

Zadanie 4

Napisz metodę, która sprawdzi, ile tekst zawiera słów.

Zadanie 5

Napisz metodę, która odwróci napis (zmodyfikuje podany tekst przez argument).

Zadanie 6

Napisz metodę, która zamieni w tekście podane słowo na inne (argumentem są trzy teksty).