Wszystkie ćwiczenia


Ćwiczenia 3

Wskaźniki

Witaj, o pamięć RAM!

I. Wprowadzenie

Załóżmy, że mamy dom. Znamy jego własności, takie jak adres, wymiary, kolor dachu etc. Chcemy kupić prezent w popularnym serwisie aukcyjnym lub sklepie internetowym.

Mamy dwa wyjścia:

 1. Podać adres domu (w naszym przypadku miejsce w pamięci)
 2. Zapakować dom na ciężarówkę, pojechać do sprzedawcy i powiedzieć: "Dostarcz do tego domu!" (przekazać przez kopię wartości)
Zadanie 0

Wskaż nowe elementy języka


#include <iostream>
#include <string>

struct house
{
  std::string city;
  std::string street;
  int number;
};

void buyingOnline(house *addr)
{
  std::cout << (*addr).city  << std::endl
       << (*addr).street << std::endl
       << (*addr).number << std::endl;
}

int main()
{
  house home;
  home.city = "Warszawa";
  home.street = "Koszykowa";
  home.number = 86;

  buyingOnline(&home);
}

II. Używanie wskaźników na typach prostych

Zadanie 1

Zastąp znaki zapytania odpowiednim kodem.


#include <iostream>

using std::cout;
using std::endl;

int main()
{
  int x = 10;

  cout << "adres zmiennej x: " << ? << endl;
  cout << "wyświetlenie wartości zmiennej x za pomocą jej adresu: " << ? << endl;

}
Zadanie 2
 1. Utwórz nową zmienną "px". Niech będzie wskaźnikiem na zmienną "x".
 2. Następnie, za pomocą "px", zwiększ wartość "x" o 3.
 3. Potem spraw, aby "px" zaczął pokazywać na "y".
 4. Zwiększ wartość "px" o 1.
 5. Spróbuj zwiększyć wartość, na którą pokazuje "px".
 6. Wyciągnij wnioski.

#include <iostream>

using std::cout;
using std::endl;

int main()
{
  int x = 10;
  int y = 20;
}
Zadanie 3
 1. Utwórz dwie metody o nazwie "modify". Jedna niech przyjmuje jako parametr int, a druga int*.
 2. Niech każda metoda "modify" powiększy wartość parametru o 1.
 3. Wywołaj metody na rzecz zmiennej typu int w obrębie metody main.
 4. Wyciągnij wnioski (przyda się wypisywanie wyników).

III. Używanie wskaźników na tablicach

Zadanie 4

Przeanalizuj kod poniżej. Znajdź nowe elementy i podaj ich znaczenie.


#include <iostream>
#include <cstdlib>
using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;

int main()
{
  int size;
  cout << "Podaj rozmiar tablicy: ";
  cin >> size;

  int *arr = new int[size];

  for (int i = 0; i < size; ++i)
  {
    cin >> arr[i];
  }

  delete[] arr;
}
  
Zadanie 5
 1. Wyświetl wartość *arr. Czemu to odpowiada?
 2. Zmodyfikuj kod z zadania 4. tak, aby nie używał zapisu "[ ]" przy dostępie do elementu tablicy.

IV. Używanie wskaźników w/na strukturach

Zadanie 6

Przeanalizuj kod poniżej. Jedno z odwołań do pól jest niepoprawne. Zakomentuj odpowiedni wiersz.


#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;

struct house
{
  std::string city;
  std::string street;
  int number;
};

int main()
{
  house *h = new house();
  
  *h.city = "Warszawa";
  (*h).street = "Koszykowa";
  h->number = 86;

  delete h;
}
    
Zadanie 7

Która definicja elementu listy jest poprawna? Dlaczego?


// A
struct item {
  item next;
};
          

// B
struct item {
  item* next;
};
          

V. Do domu (dla chętnych)

Zadanie 8

Przygotuj strukturę listy oraz metody, które umożliwią:

 1. wstawianie elementu
 2. pobieranie n-tego elementu
 3. usuwanie n-tego elementu
Zadanie 9

Zbuduj strukturę, która pozwoli na zbudowanie drzewa binarnego oraz metody, które pozwolą na:

 1. wstawianie elementu
 2. wyszukiwanie elementu
Zadbaj o optymalność: mniejszy element odkładaj do lewego syna, większy do prawego (Pomocny materiał).
Zadanie 10

Zmodyfikuj bazę danych z poprzenich zajęć tak, aby program używał mniejszej ilości pamięci i pozwalał na dowolne powiększanie wielkości zbioru (dynamiczna alokacja pamięci).

Warto użyć struktur z poprzednich zadań, można napisać nowe.