Budujemy oprogramowanie

code> <span>Do it</span>

code> let f1 = (x) => {}

code> if (hacking) return false;

code> SELECT * FROM `EMP`

code> console = undefined;

code> i++

code> <span>Do it</span>

code> break; // bad practice

code> <span>Do it</span>

a potem je utrzymujemy

root@127.0.0.1> make

root@127.0.0.1> scp -r /home user@localhost

root@127.0.0.1> docker ps -a

root@127.0.0.1> vi config.yaml

root@127.0.0.1> DROP SCHEMA X

root@127.0.0.1> tar cvf archive_name.tar dirname/

root@127.0.0.1> docker ps -a

root@127.0.0.1> fconfig eth0 192.168.1.12

root@127.0.0.1> sudo apt-get update

Wierzymy, że tworząc produkt od początku do końca,

nie tracimy nad nim kontroli.

Dlatego rozwiązujemy problemy,

które dla innych są nie do ruszenia.

A Ty możesz skupić się nad swoim biznesem.